ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงพยาบาลพนา

ตารางงาน
ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่บันทึก วันที่ของาน ประเภท ความสำคัญ สถานะ
1 user วันที่ 27 มิ.ย. 2560 วันที่ 0 543 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล