ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงพยาบาลพนา

ตารางงาน
ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่บันทึก วันที่ของาน ประเภท ความสำคัญ สถานะ
4 เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ วันที่ 3 ม.ค. 2563 วันที่ 3 ม.ค. 2563 ขอติดตั้ง เร่งด่วน รับทราบ